Bijeenkomsten

Iedere vierde zondag, behalve in de grote vakantie van juli-augustus, komen we samen in Turnhout tijdens de ruilbeurs van de Binkse Ruilclub. De monitoren hebben liefst dat je even een seintje laat of je kan komen. Dit kan door een mailtje naar Binkie of Bipoje te sturen. Zo kunnen de monitoren alvast hiermee rekening houden als zij de bijeenkomst voorbereiden. Je kan de data terugvinden in de kalender.

Soms gaan we ook op uitstap, bv als we tentoonstellen, of als er ergens iets speciaals te doen is, zoals een bezoek aan de zegeldrukkerij.

Jeugdbijeenkomst

Wat doe je zoal op zo’n bijeenkomst?

Jeugdfilatelie houdt dus meer in dan zegels in een album steken.

 

Jeugdfilatelie is ook

- knutselen met postaal materiaal

- vanalles opzoeken over je thema; in boeken of op de computer

- landen leren kennen die vermeld staan op de zegels

Een jeugdbijeenkomst in Nederland

- fijn werken en meten om een mooie bladschikking te maken

- creatief een blad ontwerpen

- spelenderwijs leren over de reglementen of over weetjes ivm postzegels

- opzoeken in een catalogus

- zoeken in boeken en voorraaddozen naar postaal materiaal dat bij het thema past

- met andere jeugdfilatelisten samen iets doen

- werken aan opgegeven opdrachten om dan zo mee te doen aan wedstrijden in België en Nederland

- samen kwissen of knutselen aan filatelistische spelen

- af en toe op uitstap gaan waar we tentoon stellen, in België of Nederland